فن آرت دیک گریسون/2

یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 04:57 ب.ظ

نویسنده این مطلب: ✨ザターナ✨
موضوع: عکس ?
چند تا عکس از ریچارد*-*


نتیجه تصویری برای ‪dick grayson Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪dick grayson Pinterest‬‏

تصویر مرتبط

نتیجه تصویری برای ‪dick grayson Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪dick grayson Pinterest‬‏

تصویر مرتبط

نتیجه تصویری برای ‪dick grayson fanart Pinterest‬‏

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

پایان
نظر بدید مرسی اهدیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 05:07 ب.ظ

فن آرت رابستار/5

یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 04:51 ب.ظ

نویسنده این مطلب: ✨ザターナ✨
موضوع: عکس ?
حالا بریم تو فاز رابستار ^-^

نتیجه تصویری برای ‪robstar Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪robstar Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪robstar Pinterest‬‏

تصویر مرتبط

نتیجه تصویری برای ‪robstar Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪robstar Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪robstar Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪robstar Pinterest‬‏نتیجه تصویری برای ‪robstar Pinterest‬‏

اهم اهم...|:
دعواشون شد:/
خب بیان نظر بدیددیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 04:56 ب.ظ

فن آرت دیمیری

یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 04:36 ب.ظ

نویسنده این مطلب: ✨ザターナ✨
موضوع: عکس ?
چند تا عکس هم از زوج دیمین و ریون

نتیجه تصویری برای ‪damirae Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪damirae Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪damirae Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪damirae Pinterest‬‏

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

نتیجه تصویری برای ‪damirae Pinterest‬‏

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

نتیجه تصویری برای ‪damirae Pinterest‬‏

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

نتیجه تصویری برای ‪damirae Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪damirae Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪damirae Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪damirae Pinterest‬‏

تصویر مرتبط

نتیجه تصویری برای ‪damirae Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪damirae Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪damirae Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪damirae Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪damirae Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪damirae Pinterest‬‏

بستع دیگ:|
پرو میشید:|
ایش:/
نظر بدیددیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 04:48 ب.ظ

فن آرت ریون/2

یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 04:30 ب.ظ

نویسنده این مطلب: ✨ザターナ✨
موضوع: عکس ?
خـــب
چند تا عکس هم از ریون

تصویر مرتبط

نتیجه تصویری برای ‪raven fanart Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪raven fanart Pinterest‬‏

تصویر مرتبط

نتیجه تصویری برای ‪raven fanart Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪raven fanart Pinterest‬‏

تصویر مرتبط

نتیجه تصویری برای ‪raven fanart Pinterest‬‏

تموم شد
نظر بدید^-^دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 04:34 ب.ظ

تولد زاتانا زاتارا

یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 04:16 ب.ظ

نویسنده این مطلب: ✨ザターナ✨
موضوع: عکس ?
بعلععععع دوباره 20 می شد:|
و تولد زاتانا...دست و جیغ و هوراااا:|
حالا چند تا عکس از زی


تصویر مرتبط

نتیجه تصویری برای ‪zatanna fanart Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪zatanna fanart Pinterest‬‏

برید جشن بگیرید:/
تولدش هم مبارک:|
نظر بدید وگرنه تبدیل به اردکتون میکنم:|دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 04:27 ب.ظ

فن آرت مرا

یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 04:04 ب.ظ

نویسنده این مطلب: ✨ザターナ✨
موضوع: عکس ?
خب اینم از عکسا مرا

نتیجه تصویری برای ‪mera dc fanart Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪mera dc fanart Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪mera dc fanart Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪mera dc fanart Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪mera dc fanart Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪mera dc fanart Pinterest‬‏

Queen Mera and Wonder Woman by maxyartwork

خب تموم شد نظر بدیددیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 04:12 ب.ظ

لیگ عدالت و لیگ جنایت

شنبه 29 اردیبهشت 1397 07:14 ب.ظ

نویسنده این مطلب: Amir Ali Deathstroke
سلاممم برگشتم:/

خب سریع بریم سراغ قسمت دهم

اسم داستان:لیگ عدالت و لیگ جنایت

موضوع:آماده شدن

آنچه گذشت...

ددشات:خب الان چیکار کنیم؟
اسلید:الان باید تمرین کنین
من تمام نقطه ضعف های لیگ عدالتو تو این دوسال فهمیدم
...
ددشات:*زدن تیر و خوردن به نشونه*
جوکر:کم کم داریم آماده میشیم!

قسمت دهم:

(1 سال بعد)
*زنگ خوردن گوشی*
اسلید:چیشد آماده شدین؟
مستر فایر: (همون مستر فریز قدیم)
بله قربان
بیاید اینجا و تماشا کنید!
اسلید:دارم میام
*قطع کردن*
*سوار موتور شدن و رفتن به سمت مکان لیگ جنایت*
(بعد رسیدن)
اسلید:*اومدن تو*
خب چیکار کردین؟
ددشات:خب مرد
بشینو تماشا کن!
ردهود بریم
ردهود:باشه
*بدو بدو و با تفنگ با گلوله های مسی به نشونه ها زدن*
ددشات:*همون کار ردهود*
(بعد از زدن چند نشونه)
ردهود:حالا!
*لگد و مشت به ربات ها*
*شلیک و خوردن تو مغز ربات ها*
ددشات:اره پسر
*شلیک و زدن ربات ها*
(بعد از چند شلیک و جنگ)
ردهود و ددشات:*پریدن و اومدن بیرون*
ددشات:آره پسر بزن قدش!
*زدن چند حرکت بزن قدش با ردهود*
اسلید:خوب بود رفقا
بین:حالا نوبت منه
*رفتن جلو*
*اومدن چند ربات سریع مثل فلش*
بین:*زدن و جاخالی دادن با دستکش های برقی زدن لگد و کندن کله یک ربات فلشی*
(بعد از چند ضربه)
بین:آهاااان
یسسس
خوب بود رئیس؟
اسلید:عالی بود گنده!
جوکر:حالا با کماندار شوخ آشنا شین!
*رفتن جلو و چند تیر به نشونه*
حالا وقت جنگه
*اومدن چند ربات کماندار*
جوکر:*شلیک کردن لگد زدن مشت زدن*
(بعد از جنگ و نابودی ربات ها)
جوکر:ها ها ها(قهقهه)
اینه
اسلید:خیلی خوب بود کماندار شوخ!
مستر فایر:برین کنار
اقای آتشین وارد میشود!
*رفتن جلو شلیک آتیش*
*اومدن چند ربات با سلاح آکومن*
مستر فایر:ها ها
کارتون تمومه
*شلیک آتیش زدن مشت و لگد*
*زدن چند بمب آتیشی*
(بعد از جنگ)
آرههه
میدونستم میتونم
اسلید:عالی بود
همتون عالی بودین
ردهود:خب حالا چجوری لیگ عدالتو غافلگیر کنیم؟
اسلید:من میدونم چجوری
الان وقته رفتنه...
(چند لحظه بعد)
*شکسته شدن سقف تالار عدالت*
اسلید:سلامی دوباره به لیگ عدالت!
سوپرمن:چی چیشد؟؟؟
تو..؟
ددشات:ها ها
واقعا غافلگیر شدن دمت گرم
اسلید:خیل خب دیگه
الان وقت نابود شدن لیگ عدالته
واندروومن:اون...اون مستر فریزه؟!
مستر فایر:این اسم...
خیلی وقته نشنیدمش
فلش:چرا شماها انقدر تغییر کردین؟؟
اون جوکره؟
جوکر:شما دارین با کماندار شوخ حرف میزنین!
ها ها ها (قهقهه)
گرین ارو:اوه گندش بزنن
اسلید:منم برای تو چیزی اماده کردم سوپرمن
سوپرمن:*تعجب کردن*
اسلید:*در اوردن سنگ کریپتونایت*
بفرما کریپتونی!
سوپرمن:چیییی از کجا اوردیششش؟؟
اسلید:یادمه یبار از استار فایر پرسیدی سنگ کریپتونایتو از کجا اوردی
استارفایر هم گفت تو سیاره من تاماران پره سنگ کریپتونایته(از خودم در اوردما:|)
سوپرمن:لعنت بهت
ردهود:خب دیگه بسه
الان وقت گردو خاکه!

پایان قسمت دهم

ادامه دارد...

ها ها دیدین چه جالب شد؟:|
نظر بدهید:|دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 29 اردیبهشت 1397 07:14 ب.ظ

فن آرت تیم دریک و راس الغول

جمعه 28 اردیبهشت 1397 05:09 ب.ظ

نویسنده این مطلب: ✨ザターナ✨
موضوع: عکس ?
بعلــــــــــــع:|
تیم و راس:|

نتیجه تصویری برای ‪tim drake and ra's al ghul fanart Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪tim drake and ra's al ghul fanart Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪tim drake and ra's al ghul fanart Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪tim drake and ra's al ghul fanart Pinterest‬‏

تصویر مرتبط

خب بستع دیگ:|
نظر بدیددیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 28 اردیبهشت 1397 05:15 ب.ظ

فن آرت بتمن نینجا

جمعه 28 اردیبهشت 1397 04:46 ب.ظ

نویسنده این مطلب: ✨ザターナ✨
موضوع: عکس ?
ها راستی گفتم انیمه بتمن نینجا اومد؟
نگفتم؟:|گفتم؟:|
در کل بدونید اومدع:|

نتیجه تصویری برای ‪batman ninja fanart Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪batman ninja fanart Pinterest‬‏

تصویر مرتبط

نتیجه تصویری برای ‪batman ninja fanart‬‏

نتیجه تصویری برای ‪batman ninja fanart‬‏

تصویر مرتبط

نتیجه تصویری برای ‪robins in batman ninja fanart Pinterest‬‏


تصویر مرتبط

نتیجه تصویری برای ‪robins in batman ninja fanart Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪robins in batman ninja fanart‬‏

نتیجه تصویری برای ‪robins in batman ninja fanart‬‏

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

بعلع:|
با هرچی این انیمع من کنار بیام هیچ
با ریخت ردهود نمیتونم کنار بیام:/
آدم فک میکنع مثلا دشمن حملع کرده بود نتونست نقابشو پیدا کنع سبد جورابارو کرد تو کلش:|
خب عزیزم اون چیع آخع:|
نظر بدید مرسی اه:/دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 28 اردیبهشت 1397 05:07 ب.ظ

فن آرت واندرگرل

جمعه 28 اردیبهشت 1397 04:37 ب.ظ

نویسنده این مطلب: ✨ザターナ✨
موضوع: عکس ?
این بار از دونا:|


نتیجه تصویری برای ‪Wonder Girl donna fanart Pinterest‬‏

تصویر مرتبط

نتیجه تصویری برای ‪Wonder Girl donna fanart Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪Wonder Girl donna fanart Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪Wonder Girl donna fanart Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪Wonder Girl donna fanart Pinterest‬‏

خب نظر بدید فرزندانم:|دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 28 اردیبهشت 1397 04:40 ب.ظ

فن آرت واندرگرل

جمعه 28 اردیبهشت 1397 04:29 ب.ظ

نویسنده این مطلب: ✨ザターナ✨
موضوع: عکس ?
الان گشنمش شد دیگ اصلا حال درس خوندن ندارم:|
چند تا عکس از کیسی

Wonder girl (teen titans) speed paint by aku-no-hana2

نتیجه تصویری برای ‪wondergirl fanart Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪Wonder Girl Cassie fanart Pinterest‬‏

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط


خب نظر بدید
مرسی اهدیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 28 اردیبهشت 1397 04:35 ب.ظ

فن آرت مگان/2

جمعه 28 اردیبهشت 1397 04:14 ب.ظ

نویسنده این مطلب: ✨ザターナ✨
موضوع: عکس ?
هنوز انگیزع ام نیومدع درس بخونم:|
پس یه چند تا عکس از مگان:|

نتیجه تصویری برای ‪miss martian fanart Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪miss martian fanart Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪miss martian fanart Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪miss martian fanart Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪miss martian fanart Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪miss martian fanart Pinterest‬‏

تصویر مرتبط

نتیجه تصویری برای ‪miss martian fanart Pinterest‬‏

تصویر مرتبط

خب بستع دیگ نظر بدید
مرسی اهدیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 28 اردیبهشت 1397 04:20 ب.ظ

فن آرت فلیسیتی اسموک

جمعه 28 اردیبهشت 1397 04:01 ب.ظ

نویسنده این مطلب: ✨ザターナ✨
موضوع: عکس ?
چند تا عکس از فلیسیتی^-^

تصویر مرتبط

نتیجه تصویری برای ‪felicity smoak fan art Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪felicity smoak fan art Pinterest‬‏

تصویر مرتبط

نتیجه تصویری برای ‪felicity smoak fan art Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪felicity smoak fan art Pinterest‬‏

تصویر مرتبط

نتیجه تصویری برای ‪felicity smoak fan art Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪felicity smoak fan art Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪felicity smoak fan art Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪felicity smoak fan art Pinterest‬‏

تصویر مرتبط


آخریو خیلی دوست دارم^-^
نظر بدید:|دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 28 اردیبهشت 1397 04:10 ب.ظ

فن آرت جیسون و تیم

جمعه 28 اردیبهشت 1397 03:50 ب.ظ

نویسنده این مطلب: ✨ザターナ✨
موضوع: عکس ?
تادا:/
چند تا عکس از رابین 2 و 3:|

تصویر مرتبط

نتیجه تصویری برای ‪jason todd and tim drake fanart Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪jason todd and tim drake fanart Pinterest‬‏

تصویر مرتبط

نتیجه تصویری برای ‪jason todd and tim drake fanart Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪jason todd and tim drake fanart Pinterest‬‏

نتیجه تصویری برای ‪jason todd and tim drake fanart Pinterest‬‏


نتیجه تصویری برای ‪jason todd and tim drik fanart Pinterest‬‏

خب دیگ بستتونع پرو میشید:|
نظر بدید:|دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 28 اردیبهشت 1397 03:59 ب.ظ

فن ارت ارتمیس/6

جمعه 28 اردیبهشت 1397 03:42 ب.ظ

نویسنده این مطلب: ♛✭ɮʟʊɛ ʀʊɮʏ✭♛(فعلا دپرسم)
نتیجه تصویری برای ‪photo of artemisdc‬‏

نتیجه تصویری برای ‪photo of artemisdc‬‏

تصویر مرتبط

نتیجه تصویری برای ‪photo of artemisdc‬‏

نظر بدهدیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 28 اردیبهشت 1397 03:44 ب.ظتعدادکل صفحات : 5 1 2 3 4 5