هرج و مرج در گاتهام

پنجشنبه 21 تیر 1397 05:15 ب.ظ

نویسنده این مطلب: Amir Ali Deathstroke
سلام:|
ببخشید باز خعلی وقت نبودم:|
بریم سراغ داستان:|
هرج و مرج در گاتهام

آنچه گذشت...
بتمن:*دورو برو نگاه میکنه*
*بمبی میبینه که تا منفجر شدنش 10 ثانیه مونده*
*اسلیدو بلند میکنه به سمت در میره*
*Booooooooom*
بتمن:*برج جوکر نگاه میکنه**از سقف با کمک شملش رو زمین فرود میاد*
هممم
*درو باز میکنه پویزن ایوی رو میبینه*

قسمت هفتم:

پویزن ایوی:*چند تا گیاه رو مثل نیزه میکنه پرت میکنه سمت بتمن*
بتمن:*جاخالی میده و نیزه ها تو دیوار فرو میره*
پویزن ایوی:*به کمک گیاه هاش به سمت بالا میره*
بتمن:*میدوعه سمتش*
پویزن ایوی:*گیاه هاشو شمشیری میکنه پرت میکنه سمت بتمن*
بتمن:*جاخالی میده از گیاه ها بالا میره میپره محکم با مشت میزنه تو صورت پویزن ایوی*
پویزن ایوی:*پرت میشه پایین*
*میوفته زمین و سریع بلند میشه گیاه هارو مثل طناب میکنه*
بتمن:*نفس نفس میزنه*
پویزن ایوی:*طنابارو به سمت بتمن میبره*
بتمن:*میدوعه سمتش میپره جاخالی میده سر میله رو میکنه و چند قطره میپاچه رو صورت پویزن ایوی*
پویزن ایوی:اییییی
*میوفته زمین و بیهوش میشه*
بتمن:*سر میله رو سرجاش میزاره*
*دری رو میبینه که باز میشه میدوعه سمت در*
*میره تو هیچی نمیبینه*
*از جلوش سمت بالا دری شکسته میشه کیلر کلارک میاد بیرون*
کیلر کلارک:*میپره پایین و غرشی میکشه*
جوکر:*از پشت سر کیلر کلارک میاد بیرون*
ببینم با اینکی چیکار میکنی بتس!
*میخنده و فرار میکنه*
بتمن:*گارد میگیره*
کیلر کلارک:*دوتا مشتاشو محکم به زمین میکوبه*
بتمن:*پرت میشه ولی خودشو نگه میداره*
کیلر کلارک:*مشتشو به سمت بتمن میبره*
بتمن:*جاخالی میده و مشت کیلر کلارک میخوره تو زمین*
کیلر کلارک:*یه مشت دیگه میزنه ولی بتمن جاخالی میده و مشتش میخوره به دیوار*
ایییی
بتمن:*از سرو کلش بالا میره میپره رو کولش و میپره بالا و از لبه جایی که جوکر رفت میگیره و خودشو میکشه بالا*
کیلر کلارک:*برمیگرده*
بتمن:*با میله چند قطره تو صورت کیلر کلارک میپاچه*
کیلر کلارک:اییییی اخخخ
*میوفته و بیهوش میشه*
بتمن:*به سمت جایی که جوکر رفت میره و از پله ها میره بالا*
*به دری میرسه بازش میکنه*
*پنگوئنو میبینه*
پنگوئن:*افرادشو صدا میزنه*
بتمنو برام بکشید
جوکر:*از دور*
با یکم جنگ چطوری؟!
*میخنده و فرار میکنه*
بتمن:*میره جلو*
*افراد پنگوئن بهش حمله میکنن*
بتمن:*میره سمتشون دوتا مشت تو صورت یکیشون میزنه و یه لگد به شکم یکیشون میزنه و کله دوتاشونو بهم میکوبه*
پنگوئن:*متوجه میشه که بتمن داره همشونو میزنه برمیگده و فرار میکنه*
بتمن:*یه لگد تو صورتش میزنه*
*پنگوئنو میبینه میدوعه سمتش*
*میپره روش چند قطره تو صورتش میپاچه*
پنگوئن:آییییییی
*بیهوش میشه*
بتمن:*بلند میشه*
هممم
اینم از این...باید برم سراغ جوکر
*میدوعه*

پایان قسمت هفتم
ادامه دارد...

بعله:/
نظر بدهدیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 21 تیر 1397 05:14 ب.ظ