هرج و مرج در گاتهام

جمعه 15 تیر 1397 09:20 ب.ظ

نویسنده این مطلب: Amir Ali Deathstroke
های:|
ببخشید یکم طول کشید چند روز نبودم:|
ولی بلخره:|
قسمت جدید:|
واو:|
هرج و مرج در گاتهام

آنچه گذشت...
بین:*تو دستش فشار میده و میشکونش*
*چند قطره از اون ماده تو صورتش پاچیده میشه*
*میوفته زمین و بیهوش میشه*
بتمن:پس این پادزهره!
بتمن:*اون علامت سوال بالاشو میکَنه*
*میبینه تو اون میله پر از اون پادزهر*
اسلید:*تفنگشو در میاره میزاره رو سرش*

قسمت ششم:
بتمن:اسلید اروم باش تو مرد قوی هستی
اسلید:ساکت شو و اون میله رو بده به من!
بتمن:نمیتونم...
*سریع برمیگرده تفنگو میگیره با یه لگد چند قدم میفرستش عقب*
*علامت سوال رو میزاره و میله رو میندازه زمین*
اسلید ببین
جوکر تورو تحت کنترل گرفته میدونم شاید جواب نده ولی...
اسلید:*میدوعه سمتش دوتا مشت تو صورتش میزنه و یه لگد به پهلوش میزنه*
بتمن:*پاشو میگیره محکم میزنتش به دیوار*
اسلید:*کلشو میگیره یه ضربه با پا به فکش میزنه*
بتمن:*هلش میده میره عقب میله رو برمیداره سرشو میکنه و چند قطره رو ماسک اسلید میریزه*
اسلید:*همونجا وایمیسته*
بتمن:چیشد؟
ماسکش لعنتی
*میله رو میزاره کنار دیوار میپره با مشت محکم میزنه تو صورتش و کمی به عقب میره*
اسلید:*کاتاناشو در میاره*
*میدوعه سمتش میخواد کاتانارو تو شکمش فرو کنه*
بتمن:*جاخالی میده شمشیر فرو میره تو دیوار از پشت ماسکو در میاره میله رو برمیداره چند قطره میریزه تو صورتش*
اسلید:ایییی نههههه
*میوفته زمین و بیهوش میشه*
بتمن:هوف
*علامت سوال رو میزاره بالا میله*
*دورو برو نگاه میکنه*
بمبی میبینه که تا منفجر شدنش 10 ثانیه مونده*
نههههه
*اسلیدو بلند میکنه به سمت در میره*
5...4
بتمن:*درو باز میکنه میپره*
1...
*Boooooooooom*
بتمن:*بعد از چند لحظه بلند میشه گردو خاکو کنار میزنه*
*سرفه میکنه*
ایی
*اسلیدو میبینه که داره نفس میکشه ولی هنوز بیهوشه*
*برج جوکرو نگاه میکنه*
میام سراغت جوکر
*میره سمتش*
(بعد از چند لحظه به اونجا میرسه)
بتمن:*نگاه میکنه*
همممم
*از سقف اون ساختمونی که دوتا مسلسل دار نشسته بودن میره بالا*
*خیلی اروم میره سمتشون*
*میرسه بهشون از پشت دهن دوتاشونو میگیره اروم میاره عقب*
مسلسل دارا:هومممم هوممم اومممم
بتمن:*کله دوتاشونو بهم میکوبه و بیهوششون میکنه*
*از نوک برج بالا میره*
*میرسه به نوک*
مسلسل دار:*میبینش*
بتمنننن
*شلیک میکنه*
بتمن:*جاخالی میده میدوعه و میگیرش از بالا پرتش میکنه پایین*
دوتا مسلسل داری که تو ساختمون دیگه نشسته بودن:اونجاسسس
*شلیک میکنن*
بتمن:*جاخالی میده دوتا بترنگ به دوتاشون پرت میکنه*
*بترنگا میخورن به سر تفنگ و وقتی شلیک میکنن مسلسل ها منفجر میشن*
*Boooom*
مسلسل دارا:ایییی 
*میوفتن*
بتمن:*از سقف به کمک شنلش رو زمین فرود میاد*
هممم
*درو باز میکنه*
*پویزن ایوی رو میبینه که جلوشه و کنار هاشم پر گیاه هستن*
پویزن ایوی:برای جوکر!

پایان قسمت ششم
ادامه دارد...

خیلی جالب:|
نظر بدیددیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 15 تیر 1397 09:20 ب.ظ