لیگ عدالت و لیگ جنایت

جمعه 17 فروردین 1397 12:42 ب.ظ

نویسنده این مطلب: Amir Ali Deathstroke
سلام من برگشتم
میدونم تا الان تو این فکر بودین چه اتفاقی قراره بیوفته
الان میفهمین

اسم داستان:لیگ عدالت و لیگ جنایت

موضوع:آماده سازی برای جنگ

آنچه گذشت...

بتمن:چه اتفاقی افتاده!؟
رابین:اسلید..اون به ما حمله کرد
بتمن:بیاید به تالار عدالت
اسلید:*خشششش*
میدونستم اینجایین تیتانا
واندروومن:از کجا فهمیدی؟
اسلید:من از همچیز با خبرم

قسمت چهارم:

سوپر من:پس چرا اونجا وایسادی؟؟
بیا مبارزه کن
اسلید:من با تیتانا کاری ندارم
از اولم میدونستم گرنت توسط دارو کشته شده
آکومن:پس چی میخوای؟؟
اسلید:من با لیگ عدالت کار دارم
بتمن:چی؟؟
چیکار؟؟
اسلید:*خشششش*
دیگه حرف زدن بسه
امشب بیاین تو گوشه کوچه ساتین 
اونجا ملاقات میکنیم...ولی باید لیگ عدالت تنها باشه
و گرنه نمیدونم چه بلایی سر این میاد
لوییس لین:آهه کلارک بیا نجاتم بده
سوپر من: لوییسسسس
اسلید خودم میکشمت
اسلید:خب دیگه فهمیدین 
امشب بیاین
بتمن توهم نمیتونی نقشه بکشی من خودم خدای نقشه کشیدنم
*قطع کردن ارتباط*
رابین:شما میتونین از پسش بر بیاین
من میدونم
بتمن:آره میتونیم
سوپر من:باید بریم لوییسو نجات بدیم
(شب)
فلش:خب ما اینجاییم حالا چی؟
اسلید:حالا هیچی
اینجا خیلی خلوته فقط برا مبارزس
سوپرمن:*به سرعت امدن به جلو و یقه اسلیدو گرفتن*
بگو لوییس کجاست؟هان؟
اسلید:اوه تند پیش نرو پسر
هنوز امشب مونده
سوپر من:بگو اون کجاست؟؟
اسلید:برو جای تیمت اروم
و گرنه اون کشته میشه
*امدن یک مرد که لوییسو گرفته با یک تفنگ*
سوپر من:ای عوضی
*برگشتن به تیم خود*
لوییس:کلارک...
اسلید:ولش کن
*ول کردن لوییس*
لوییس:کلارککک
سوپر من:فلش لوییسو ببر یه جای امن
فلش:*بردن لوییس و برگشتن*
گرین ارو:خب حالا چی اسلید؟
اسلید:خب الان باهاتون کار دارم لیگ عدالت...

پایان قسمت چهارم

ادامه دارد...
اسلید با لیگ عدالت چیکار داره؟؟

امیدوارم لذت برده باشی حالا نظر:]دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 17 فروردین 1397 12:42 ب.ظ