واکنش من هنگام دیدن تیتان ها:قرار داد یهود(سری پنجم)

پنجشنبه 10 اسفند 1396 07:51 ب.ظ

نویسنده این مطلب: ✨ザターナ✨
موضوع: عکس ? طنز ?
و بعلعععع
دیگع دکترا و پستار های دیوونع خونع هم دیوونع شدن:|
الان با خیال راحت میپستم:|
از دیوونـــــــع خونع:|
هاهاها
برید ادامع


تا جایی رسیدیم بودیم کع اسلید برادر بلاد باهم راجب دستگیری تیتان ها حرف زدن!
و سکانس بعدی
استارفایر داشت سخنرانی میکرد تا تمرین رو شروع کنن با گروع^-^

نتیجه تصویری برای ‪Smile gif amino‬‏

وقتی بقیع خیلی پوکر استار نگاه میکردن و ازحرفاش راجب اربابان جنگ خستع شدع بودن:/

نتیجه تصویری برای ‪Bored gif amino‬‏

وقتی استار و نایتوینگ باهم مبارزه کردن و استار برندع شد

نتیجه تصویری برای ‪Happy gif amino‬‏

وقتی ریون تیکع انداخت^-^


وقتی ریون و بلوبیتل جنگیدن 

نتیجه تصویری برای ‪Happy gif amino‬‏

وقتی نایتوینگ تو کار استار دخالت کرد و ترا و بیست بوی با هم مبارزه کردن و استار چپ جپ نگاه کرد:|

نتیجه تصویری برای ‪Nervous gif amino‬‏

وقتی یهو ترا یاد بچگی هاش افتاد و قاط زد و نزدیک بود بیست بوی رو بکشع:|

نتیجه تصویری برای ‪Nervous gif amino‬‏

وقتی گروه بزور ترا آروم کردن و اونم داد زد قهر کرد رفت:/

نتیجه تصویری برای ‪Poker face gif amino‬‏

وقتی شب ترا یواشکی از برج خارج شد!

نتیجه تصویری برای ‪Poker face gif amino‬‏

وقتی دیمین با ریچارد راجب ترا بس کردن و ریچارد از استارفایر دفاع کرد ولی بازم دیمین مخالفت میکرد

نتیجه تصویری برای ‪Poker face gif amino‬‏

وقتی ترا توی کوچه ها داشت پرسع میزد و فهمید دیمین دارع دنبالش میاد و مچشو گرفت

نتیجه تصویری برای ‪Poker face gif amino‬‏

وقتی ترا و دیمین داشتن حرف میزدن

نتیجه تصویری برای ‪Crying girl anime gif amino‬‏

که یهو اسلید میاد!

نتیجه تصویری برای ‪Angry anime gif amino‬‏ 

و هاها:|
بمون خماری دیگ حال ندارم:/دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 10 اسفند 1396 08:57 ب.ظ