تولدت مبارک بلک کاناری عزیزم(:

دوشنبه 2 مرداد 1396 07:38 ق.ظ

نویسنده این مطلب: รρԾιℓ3Ր


تولدت مبارک بلک عزیزم

امیدوارم ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
ساله بشی


برو پایین که میخوام بترکونم


هـــــــــــو هــــــــــــوهــــــــــــــو هـــــــــــــو
هـــــــــــــو هــــــــــــو
هـــــــــــــو هــــــــــــــوهــــــــــــــــوهـــــــــــــــو

هــــــــــــو هـــــــــــو


هــــــــــــــو هـــــــــــــوهـــــــــــــــو هــــــــــــــــو

هـــــــــــــــو هـــــــــــــــــو
هـــــــــــــــــــوهـــــــــــــــو


هــــــــــــــو هــــــــــــــــو
هــــــــــــــو هـــــــــــــو


هـــــــــــــــو هــــــــــــــو
هـــــــــــــــــــو هـــــــــــــو

حالا  بریم برای  اتیش بازی و فشفشه بازیخیله خب بسته خسته شدم 


بازم میگم تولدت مبارک عزیزم


دوست دارم اونم خیلیامیدوارم

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰


  ساله بشی


خب همین دیگه


بقیه نویسنده های دیگه اگر

کادو نذارین

زیر اب خفتون میکنم :/


دیدگاه : نظرات

آخرین ویرایش: دوشنبه 2 مرداد 1396 08:11 ق.ظ