نوش جانت /:

چهارشنبه 30 فروردین 1396 10:20 ب.ظ

نویسنده این مطلب: damian wayne
موضوع: عکس ? طنز ?
با نون بخور سیر شی /:
بعدا گشنت شد من هیچ مسئولیتی ندارم ! دِینم رو بهتون ادا کردم /:
سیر نشدی حد اقل نظر بده /:

دیدگاه : نظرات

آخرین ویرایش: چهارشنبه 30 فروردین 1396 10:21 ب.ظ