چنتا از ریون

پنجشنبه 26 اسفند 1395 12:38 ب.ظ

نویسنده این مطلب: terra
موضوع: عکس ? طنز ?این موقعی که دوستم یه جوک بی مزه تعریف میکنه من خنده میمرم و دوستام هنگ میکنن


اینم موقعی که دارم با یکی دوست میشم و صحبت گرمی داریم 
اینم موقعی که دوستم جلوی همه از طرف من ضایع میشه 


اینم موقعی که دوس مدام مزاحم میشه و داره چرت و پرت هر دفعه میگه 


اینم داریم درباره یه چیزی صحبت میکنی دوستم بیاد درباره یه چیز دیگه بگه

اینم موقعی که نظر نمیدین و میخوام بکشمتون 

دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 26 اسفند 1395 12:44 ب.ظ